Pomóż pszczołom - daj im naturalny dom

Pomóż pszczołom

Wiemy, że pszczoły zapewniają ciągłość życia roślin, a zatem i naszego. Ale kto zapewni życie pszczołom? Pilnie pracują i zapylają miliony dzikich kwiatów, zapewniając w ten sposób ciągłość różnorodności genetycznej oraz przeżycie roślin, a więc i życie na ziemi. Niestety, ciągłe zatruwanie środowiska naturalnego w połączeniu z wielkim zubożeniem liczby gatunków dzikich roślin z powodu stosowania pestycydów są przyczyną drastycznego spadku liczebności pszczół na świecie.

Prosimy o wsparcie

Prosimy o wsparcie

Dlatego właśnie prosimy Was o wsparcie. Oprócz programów edukacyjnych, o których możesz przeczytać tutaj (Nasze akcje). Tworzymy naturalne domy dla pszczół – barcie i kłody miodne – na początku w najczystszych lasach bieszczadzkich i podkarpackich, aby pszczoły mogły tam się dobrze rozwijać. Następnie planujemy rozpocząć akcje w lasach wielkopolskich i w innych regionach w Polsce. Naszą misją jest stałe powiększanie liczebności pszczół oraz ochrona ich kolonii. Za pośrednictwem naszych kampanii możesz mieć swój udział w naszej pracy i pomóc nam w ochronie naszego ekosystemu.

 

Adoptując barć, podarujesz dom kolonii pszczół. Twoja barć zostanie przyozdobiona tabliczką z Twoim imieniem i nazwiskiem/logo Twojej firmy/ nazwą szkoły i klasy i będziesz mieć możliwość oglądania jego zdjęcia na specjalnej stronie naszego serwisu. Otrzymasz też certyfikat wsparcia projektu Bee Helpy, a dodatkowo wypuścimy komunikat prasowy z informacją o Twojej pomocy, jak też 2 posty rocznie w serwisie LinkedIn i Facebook.

Pomóż pszczołom - adoptuj barć