Bee Helpy - Pomagaj pszczołom

Fundacja Przeciwdziałania Śmierci Pszczół Bee Helpy powstała z miłości do pszczół. Założyciele nie tylko prowadzą pasiekę w Bieszczadach (Miody Bieszczadzkie i Bieszczadzki Miś) ale także od ponad 10 lat zajmują się szerzeniem idei zdrowego stylu życia i edukacją prozdrowotną. Założeniem fundacji jest więc przede wszystkim edukacja w obszarze ratowania pszczół poprzez uświadamianie zarówno dorosłym jak i dzieciom, jak ogromną rolę odgrywają pszczoły w naszym ekosystemie. Fundacja wspiera także edukację prozdrowotna – szerszy wiedzę na temat zdrowego stylu życia oraz wydaje czasopismo dla najmłodszych aby od początku uczyć ich zdrowych i proekologicznych nawyków.

Fundacja Bee Helpy to więc idea, która realizuje się na wielu płaszczyznach:

Edukacja dzieci w zakresie zdrowego i proekologicznego stylu życia

Uświadamianie najmłodszych o szkodliwości cukru poprzez filmy edukacyjne oraz warsztaty w szkołach i przedszkolach

Program kreowania u najmłodszych dobrych- zdrowych nawyków – poprzez wydanie czasopisma dla dzieci o zdrowym stylu życia

Uświadamianie najmłodszych o szkodliwości cukru poprzez filmy edukacyjne oraz warsztaty w szkołach i przedszkolach

Zakładanie naturalnych barci w lasach Bieszczadzkich.

Fundacja Bee Helpy poprzez towarzyszącą Fundacji markę Bee Strong prowadzi ogólnopolską akcję Program21